Martes, 22 Xaneiro de 2019

RESULTADO DA REALIZACIÓN DAS PROBAS DE APTITUDE FÍSICA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS AUXILIARES DA POLICIA LOCAL