Martes, 21 Agosto de 2018

RESULTADO DA REALIZACIÓN DAS PROBAS DE APTITUDE FÍSICA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS AUXILIARES DA POLICIA LOCAL