Martes, 22 Maio de 2018

RESULTADO DA REALIZACIÓN DAS PROBAS DE APTITUDE FÍSICA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS AUXILIARES DA POLICIA LOCAL