Martes, 22 Xaneiro de 2019

PLANTILLA DE RESPOSTAS 2º EXERCICIO DE PROBA DE COÑECEMENTOS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS AUXILIARES DA POLICIA LOCAL