Venres, 19 Outubro de 2018

PLANTILLA DE RESPOSTAS 2º EXERCICIO DE PROBA DE COÑECEMENTOS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS AUXILIARES DA POLICIA LOCAL