Martes, 22 Xaneiro de 2019

ANUNCIO CATEGORÍA XEFE DE BRIGADA. ELEVACIÓN A DEFINITIVA DA LISTA DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS, E DATA DE REALIZACIÓN DO 1º EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO PARA CONTRATACIÓN BRIGADA CONTRA INCENDIOS

/ Venres, 11/05/2018 - 12:59
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/

PROCESO SELECTIVO PARA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO PERSOAL, CATEGORÍA XEFE DE BRIGADA, DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRAINCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE MUGARDOS 2018: ELEVACIÓN A DEFINITIVA DA LISTA DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS, DESIGNACIÓN DE TRIBUNAL E FIXACIÓN DA DATA E HORA DE REALIZACIÓN DO 1º EXERCICIO (ao abeiro do Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mugardos para a participación na prevención e defensa contraincendios forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020).

1099