Martes, 22 Xaneiro de 2019

ANUNCIO LISTADO DEFINITIVO, NOMEAMENTO DE TRIBUNAL E DATA DA PROBA ESCRITA DO PROCESO SELECTIVO DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS TÉCNICOS/AS DE INFORMACIÓN TURISTICA