Martes, 21 Agosto de 2018

ANUNCIO LISTADO DEFINITIVO, NOMEAMENTO DE TRIBUNAL E DATA DA PROBA ESCRITA DO PROCESO SELECTIVO DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS TÉCNICOS/AS DE INFORMACIÓN TURISTICA