Martes, 21 Agosto de 2018

ANUNCIO DO RESULTADO DA PROBA ESCRITA DO PROCESO SELECTIVO DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS TÉCNICOS/AS DE INFORMACIÓN TURISTICA PARA A OIT DO CONCELLO DE MUGARDOS