Sábado, 19 Outubro de 2019

RESULTADO DA REALIZACIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO PERSOAL DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS Y DATA DE REALIZACIÓN DO 2º EXERCICIO-CATEGORIA XEFE DE BRIGADA

/ Martes, 29/05/2018 - 15:50

 

PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO PERSOAL DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRAINCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE MUGARDOS 2018- CATEGORÍA XEFE DE BRIGADA (ao abeiro do Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mugardos para a participación na prevención e defensa contraincendios forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020).

 1099 

Arquivo engadido: