Xoves, 17 Outubro de 2019

PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS SOCORRISTAS PARA O PROGRAMA DE SALVAMENTO E SOCORRISMO NA PRAIA DA BESTARRUZA. COMPOSICIÓN DE TRIBUNAL E DATA DA PROBA PRÁCTICA.