Luns, 16 Setembro de 2019

ANUNCIO LISTADO DEFINITIVO, NOMEAMENTO DE TRIBUNAL E DATA DA PROBA ESCRITA DO PROCESO SELECTIVO DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE CINCO PEÓNS PARA LIMPEZA DE PRAIAS