Xoves, 19 Setembro de 2019

ANUNCIO NOMEAMENTO DE TRIBUNAL E DATA DA PROBA PRÁCTICA DO PROCESO SELECTIVO DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN OFICIAL DE 2ª CHOFER- MAQUINISTA PARA O PROGRAMA DE FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL