Sábado, 23 Febreiro de 2019

RESULTADO DA FASE DE CONCURSO DO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DUNHA PRAZA DE OFICIAL DA POLICIA LOCAL POR CONCURSO OPOSICIÓN PROMOCIÓN INTERNA