Mércores, 21 Novembro de 2018

RESULTADO DA FASE DE CONCURSO DO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DUNHA PRAZA DE OFICIAL DA POLICIA LOCAL POR CONCURSO OPOSICIÓN PROMOCIÓN INTERNA