Xoves, 19 Xullo de 2018

RESULTADO DA FASE DE CONCURSO DO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DUNHA PRAZA DE OFICIAL DA POLICIA LOCAL POR CONCURSO OPOSICIÓN PROMOCIÓN INTERNA