Luns, 16 Decembro de 2019

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS NO PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO POR PROGRAMA TEMPORAL: “TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL”

/ Venres, 29/06/2018 - 10:36

PRAZO DE RECLAMACIÓNS OU EMENDAS DE DEFECTOS: DO 30.06.2018 AO 06.07.2018, AMBOS INCLUSIVE.