Domingo, 25 Agosto de 2019

APROBACIÓN LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS, DESIGNACIÓN DE TRIBUNAL E FIXACIÓN DA DATA E HORA DE REALIZACIÓN DO 1º EXERCICIO- PROCESO SELECTIVO “TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL”

/ Martes, 17/07/2018 - 14:21

PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO POR PROGRAMA TEMPORAL: “TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL”: APROBACIÓN LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS, DESIGNACIÓN DE TRIBUNAL E FIXACIÓN DA DATA E HORA DE REALIZACIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO.