Luns, 11 Novembro de 2019

ANUNCIO DO RESULTADO DO TERCEIRO E CUARTO EXERCICIO, E RESULTADO FINAL DO PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO POR PROGRAMA TEMPORAL: “TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL”.