Luns, 17 Decembro de 2018

PRÓRROGA DA VIXENCIA DAS LISTAS PARA A PROVISIÓN TEMPORAL DE POSTOS DE TRABALLO DO CONCELLO DE MUGARDOS. CATEGORÍA LIMPADOR/A DE EDIFICIOS MUNICIPAIS