Mércores, 19 Febreiro de 2020

Bases para a selección do alumnado traballador/a e persoal do Obradoiro de Emprego "INICIA III"

/ Venres, 07/09/2018 - 12:07
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/

EXPOSICIÓN DAS BASES PARA A SELECCIÓN DO ALUMNADO TRABALLADOR/A E PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO DIRIXIDO A PERSOAS MOZAS "INICIA III"

 

Publicar segundo o artigo 10 e11 da  Orde do 4 de maio de 2018 da Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dirixidos a personas mozas incluídas no fichero do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidad Autónoma de Galicia,unha vez aprobadas as  bases reguladoras do proceso de selección de persoal directivo e docente e do alumnado traballador do obradoiro de emprego, deberán ser expostas ao público nos taboleiros de anuncios da oficina de emprego que tramita a oferta de emprego e da entidade promotora do proxecto.