Martes, 21 Maio de 2019

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS EXCLUÍDOS/AS PARAL A 4ª ACTUALIZACION DAS LISTAS PARA A PROVISIÓN TEMPORAL DE POSTOS DE TRABLLO CATEGORIA AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR