Sábado, 20 Xullo de 2019

SUBVENCIÓNS A EMPRESAS ILLADAS EN ZONAS RURAIS PARA A CONTRATACIÓN DE SERVIZOS DE BANDA LARGA

/ Mércores, 21/11/2018 - 15:49
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/

O PLAN DE BANDA LARGA 2020

 

A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA (AMTEGA) CONVOCA SUBVENCIÓNS PARA ACHEGAR INTERNET DE ALTA VELOCIDADE ÁS EMPRESAS E AUTÓNOMOS (DOG DO 9/11/2018)

CONTÍA DAS AXUDAS:

SUBVENCIONARASE ATA O 100% DOS CUSTOS PARA A DOTACIÓN DE BANDA LARGA ULTRARRÁPIDA, CUN MÁXIMO DE 20.000 EUROS POR PROXECTO (O IVE NON SERÁ SUBVENCIONABLE)

REQUISITOS E OBRIGAS:

NON DISPOÑER DE COBERTURA ACTUAL DE INTERNET DE CANDO MENOS 30 Mbps E MANTER A ALTA NO SERVIZO QUE SEXA CONTRATADO INICIALMENTE DURANTE CANDO MENOS 1 ANO.

SOLICITUDES:

OS INTERESADOS PODERÁN PRESENTAR SOLICITUDES INDIVIDUAIS OU POR AGRUPACIÓN DE EMPRESAS ATA O 31 DE XANEIRO DE 2019.

 

Máis información na sede electrónica https://sede.xunta.gal/  co código PR6004A ou a través do correo oficina.bandalarga@xunta.gal  ou no teléfono 981 957 868

1239