Xoves, 19 Setembro de 2019

ITINERARIO DE PRÁCTICAS SEN FORMACIÓN LABORAL ESPECIFICA

/ Luns, 03/12/2018 - 12:03
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/

PROXECTO EIXO_ESTRATEXIA DE INSERCIÓN XOVE DA LIÑA 4 DO PLAN DE EMPREGO LOCAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA

 

ITINERARIO DE PRÁCTICAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA

ESTE ITINERARIO CONCÍBESE COMO UNHA OPORTUNIDADE DE PRÁCTICAS PRPOFESIONAIS DE 760 HORAS (APROXIMADAMENTE 6 MESES DE DURACIÓN) PARA 15 MOZAS E MOZOS QUE BUSCAN O SEU PRIMEIRO EMPREGO EN POSTOS RELACIONADOS COA FORMACIÓN ACADÉMICA OU LABORAL (CETIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE NIVEL 3) ADQUIRIDA NO SISTEMA DE EDUCACIÓN REGLADA OU NON REGLADA, EN CALQUERA DAS SÚAS ESPECIALIDADES, FOMENTANDO ASÍ A SÚA EMPREGABILIDADE A TRAVÉS DA ADQUISICIÓN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL DAS PERSOAS MOZAS DESEMPREGADAS.

ESTE ITINERARIO REALIZARASE NAS INSTALACIÓNS DAS EMPRESAS COLABORADORAS QUE ASINEN O ACORDO DE PARTICIPACIÓN. A LOCALIZACIÓN DEPENDERÁ DA UBICACIÓN DA EMPRESA ACOLLEDORA

O PRAZO DE INSCRICIÓN PÉCHASE  ÁS 13.00 HORAS DO VENRES 21 DE DECEMBRO DE 2018

AS INSCRICIÓNS FARANSE NA AXENCIA DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL DO CONCELLO DE MUGARDOS

 

TLFNO.: 698 188 608