Mércores, 29 Xaneiro de 2020

CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN, POLO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, DUNHA PRAZA DE OFICIAL DE SEGUNDA DE SERVIZOS MUNICIPAIS. APERTURA DE PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.

/ Xoves, 03/01/2019 - 12:40

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 20 DÍAS NATURAIS A CONTAR DENDE O SEGUINTE AO DA PUBLICACIÓN DA CONVOCATORIA NO BOLETÍN OFICIAL DO ESTADO.

DATA DE PUBLICACIÓN NO BOLETÍN OFICIAL DO ESTADO: 03.01.2019