Xoves, 20 Xuño de 2019

PRÓRROGA DA VIXENCIA DA LISTA DE RESERVA E DA BOLSA DE EMPREGO NA CATEGORÍA DE OFICIAL DE 2ª PARA O GRUPO MUNICIPAL DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAL (GES) DA ZONA DE EUME E FERROL, CON SEDE EN MUGARDOS