Sábado, 18 Xaneiro de 2020

4ª ACTUALIZACIÓN DAS LISTAS PARA A PROVISIÓN TEMPORAL DE POSTOS DE TRABALLO- CATEGORÍA AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR-DESIGNACIÓN DE COMISIÓN E CONVOCATORIA PARA BAREMACIÓN DE MÉRITOS E ELABORACIÓN DA LISTA ACTUALIZADA