Luns, 16 Setembro de 2019

4ª ACTUALIZACIÓN DAS LISTAS PARA A PROVISIÓN TEMPORAL DE POSTOS DE TRABALLO- CATEGORÍA AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR-DESIGNACIÓN DE COMISIÓN E CONVOCATORIA PARA BAREMACIÓN DE MÉRITOS E ELABORACIÓN DA LISTA ACTUALIZADA