Xoves, 18 Xullo de 2019

PROCESO SELECTIVO PARA A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO, PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO/A, NA CATEGORÍA DE ORDENANZA-NOTIFICADOR/A, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

/ Venres, 25/01/2019 - 09:36

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: 8 DÍAS NATURAIS, QUE SE INICIARÁ ODÍA SEGUINTE AO DA PUBLICACIÓN DO ANUNCIO DA CONVOCATORIA NO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA.

DATA DE PUBLICACIÓN DA CONVOCATORIA EN BOP:  25 DE XANEIRO DE 2019.