Sábado, 18 Xaneiro de 2020

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS NO PROCESO SELECTIVO DE ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO, PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO/A, NA CATEGORÍA DE ORDENANZA-NOTIFICADOR/A, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE

/ Venres, 08/02/2019 - 14:45

PRAZO DE RECLAMACIÓNS OU EMENDA DE DEFECTOS: DO 09.02.2019 AO 22.02.2019, AMBOS INCLUSIVE.