Xoves, 18 Xullo de 2019

CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN, EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL, DE TRES AUXILIARES DA POLICÍA LOCAL

/ Luns, 11/02/2019 - 10:18

Convocatoria e bases para a provisión, en réxime laboral temporal, de tres auxiliares de Policía Local.

O prazo de presentación de instancias é de 8 días naturais contados a partir do seguinte á publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia núm. 29 de deta 11.02.2019.