Sábado, 20 Xullo de 2019

PLENO ORDINARIO DE DATA 22.02.2019

/ Martes, 19/02/2019 - 09:16

ORDE DO DÍA E ACTA.

HORA DE CELEBRACIÓN: 19.00 HORAS

Arquivo engadido: 
Arquivo engadido: