Mércores, 29 Xaneiro de 2020

PROCESO SELECTIVO ELABORACIÓN BOLSA DE TRABALLO,PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO/A,CATEGORÍA ORDENANZA-NOTIFICADOR/A,MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE:APROBACIÓN LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS, DESIGNACIÓN TRIBUNAL E DATA E HORA DO EXAME

/ Luns, 04/03/2019 - 12:55

PROCESO SELECTIVO DE ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO, PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO/A, NA CATEGORÍA DE ORDENANZA-NOTIFICADOR/A, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE: APROBACIÓN LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS, DESIGNACIÓN DE TRIBUNAL E FIXACIÓN DA DATA E HORA DE REALIZACIÓN DO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO

DÍA E HORA DE CELEBRACIÓN: Día 13 de marzo de 2019 ás 17.30 horas.