Martes, 26 Marzo de 2019

ANUNCIO RESULTADO 1º EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO PARA A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO/A ORDENANZA NOTIFICADOR/A