Sábado, 20 Xullo de 2019

PLENO EXTRAORDINARIO DE DATA 21.03.2019

/ Venres, 15/03/2019 - 15:51

ORDE DO DÍA E ACTA.

HORA DE CELEBRACIÓN: 12.30 HORAS

Arquivo engadido: 
Arquivo engadido: