Sábado, 14 Decembro de 2019

RESULTADO DO 2º EXERCICIO, PROBA DE COÑECEMENTOS, E RESULTADO FINAL PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE TRES AUXILIARES DA POLICIA LOCAL