Domingo, 26 Maio de 2019

RESULTADO DA BAREMACIÓN PROCESO SELECTIVO PARA AELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO CATEGORÍA ORDENANZA NOTIFICADOR/A