Xoves, 17 Outubro de 2019

PLENO EXTRAORDINARIO DE DATA 10.04.2019

/ Luns, 08/04/2019 - 10:01

ORDE DO DÍA E ACTA.

HORA DE CELEBRACIÓN: 10.45 HORAS.

Arquivo engadido: 
Arquivo engadido: