Xoves, 20 Xuño de 2019

APROBACIÓN RELACIÓN APROBADOS E LISTAXE SUBSTITUCIÓNS AUXILIAR DE POLICIA LOCAL