Luns, 23 Setembro de 2019

PLENO EXTRAORDINARIO DE DATA 29.04.2019

/ Mércores, 24/04/2019 - 13:23

ORDE DO DÍA E ACTA.

HORA DE REALIZACIÓN: 11.00 HORAS.

Arquivo engadido: 
Arquivo engadido: