Mércores, 11 Decembro de 2019

PLENO ORDINARIO DE DATA 30.04.2019

/ Mércores, 24/04/2019 - 12:24

ORDE DO DÍA E ACTA.

HORA DE REALIZACIÓN: 19.00 HORAS

Arquivo engadido: 
Arquivo engadido: