Mércores, 13 Novembro de 2019

ANUNCIO RESULTADO DO 2º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN DO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN, POLO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, DUNHA PRAZA DE OFICIAL 2ª DE SERVICIOS MUNICIPAIS INCLUÍDA NA OEP 2017, E FORMACIÓN DE LISTA DE RESERVA