Xoves, 17 Outubro de 2019

Proceso selectivo para a contratación laboral temporal do persoal para o Programa de Integración Laboral de Obras e Servizos Mínimos do Concello de Mugardos. Praza de Auxiliar de Biblioteca. Nomeamento de tribunal e data da proba práctica