Xoves, 19 Setembro de 2019

RESULTADO FINAL DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 1 AUXILIAR DE BIBLIOTECA PARA O PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS DO CONCELLO DE MUGARDOS