Martes, 15 Outubro de 2019

PLENO EXTRAORDINARIO DE DATA 24.05.2019

/ Martes, 21/05/2019 - 14:52

ORDE DO DÍA E ACTA.

HORA DE CELEBRACIÓN: 9.30 HORAS