Mércores, 19 Xuño de 2019

FORMACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA NA CATEGORÍA DE OFICIAL DE 2ª DE SERVIZOS MUNICIPAIS