Luns, 9 Decembro de 2019

Proceso selectivo para a contratación laboral temporal do persoal para o Programa de Integración Laboral de Obras e Servizos Minimos do Concello de Mugardos. Prazas de Oficial de 2ª Albanel. Nomeamento tribunal e data da proba práctica