Xoves, 19 Setembro de 2019

RESULTADO FINAL DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 2 PEÓNS PARA O PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL DE OBRAS E SERVIZOS MINIMOS DO CONCELLO DE MUGARDOS