Mércores, 13 Novembro de 2019

PROCESO SELECTIVO PARA A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO, PARA A POSIBLE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, NA CATEGORÍA DE CONSERXE DE EDIFICIOS MUNICIPAIS (ESCOLAS MUNICIPAIS E POLIDEPORTIVO), MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE

/ Venres, 24/05/2019 - 07:27

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS, 8 DÍAS NATURAIS, QUE SE INICIARÁ O DÍA SEGUINTE AO DA PUBLICACIÓN DO ANUNCIO DA CONVOCATORIA NO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA.

DATA DE PUBLICACIÓN DA CONVOCATORIA NO BOP: 24 DE MAIO DE 2019