Luns, 27 Xaneiro de 2020

PROCESO SELECTIVO DE ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO NA CATEGORÍA DE CONSERXE DE EDIFICIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE:APROBACIÓN LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E ELEVALA A DEFINITIVA,TRIBUNAL E DATA E HORA DO EXAME

/ Xoves, 13/06/2019 - 09:14

PROCESO SELECTIVO DE ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO, PARA A POSIBLE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, NA CATEGORÍA DE CONSERXE DE EDIFICIOS MUNICIPAIS (ESCOLAS MUNICIPAIS E POLIDEPORTIVO), MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE: APROBACIÓN LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS E ELEVALA A DEFINITIVA, DESIGNACIÓN DE TRIBUNAL E FIXACIÓN DA DATA E HORA DE REALIZACIÓN DO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO.

 DATA E HORA DE CELEBRACIÓN: Día 26 de xuño de 2019 ás 17.30 horas