Sábado, 25 Xaneiro de 2020

ANUNCIO LISTADO DEFINITIVO, NOMEAMENTO DE TRIBUNAL E DATA DA PROBA PRÁCTICA DO PROCESO SELECTIVO DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE CINCO PEÓNS PARA LIMPEZA DE PRAIAS