Mércores, 19 Febreiro de 2020

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO PERSOAL DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRAINCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE MUGARDOS 2019 COMPOSTA POR 1 XEFE DE BRIGADA, 1 PEON CONDUCTOR E 3 PEÓNS

/ Venres, 28/06/2019 - 12:15
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/

 CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO PERSOAL DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRAINCENDIOS FORESTAIS 2019 (ao abeiro do Convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mugardos para a participación na prevención e defensa contraincendios forestais durante o ano 2019, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020).PRAZO PRESENTACIÓN INSTANCIAS: DO 29 DE XUÑO AL 3 DE XULLO DE 2019, AMBOS INCLUÍDOS

 

1484

Arquivo engadido: 
Arquivo engadido: 
Arquivo engadido: