Luns, 22 Xullo de 2019

ANUNCIO DO RESULTADO DA PROBA PRÁCTICA E CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN DA ENTREVISTA PERSOAL DO PROCESO SELECTIVO DO PERSOAL PARA O PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS