Luns, 14 Outubro de 2019

ANUNCIO DA LISTA PROVISIONAL PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO PERSOAL DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRAINCENDIOS FORESTAIS

/ Xoves, 04/07/2019 - 14:58
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE EMENDAS: Do 5 ao 8 de xullo de 2019, ambos inclusive.

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUIDOS/AS NO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRAINCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE MUGARDOS 2019 (ao abeiro do Convenio Interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mugardos para a participación na prevención e defensa contraincendios forestais durante o ano 2019, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020).

1488