Domingo, 15 Setembro de 2019

LISTA DEFINITIVA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRAINCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE MUGARDOS 2019

/ Martes, 09/07/2019 - 16:16
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/

Data de realización do primeiro exercicio: Día 12.07.2019 ás 8.30 horas.

APROBACIÓN LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS, DESIGNACIÓN DE TRIBUNAL E FIXACIÓN DA DATA E HORA DE REALIZACIÓN DO 1º EXERCICIO (ao abeiro do Convenio Interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mugardos para a participación na prevención e defensa contraincendios forestais durante o ano 2019, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020).

 

1497