Luns, 27 Xaneiro de 2020

Resultado da realización do 1º exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para a contratación laboral temporal do persoal da brigada de prevención e defensa contraincendios forestais do Concello de Mugardos 2019

/ Venres, 12/07/2019 - 09:41
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/

Ao abeiro do Convenio Interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mugardos para a participación na prevención e defensa contraincendios forestais durante o ano 2019, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

  • Data de realización do segundo exercicio: 15.07.2019, ás 12.45 horas.

1500