Sábado, 14 Decembro de 2019

RESULTADO DA REALIZACIÓN DO 2º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO PERSOAL DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRAINCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE MUGARDOS 2019

/ Martes, 16/07/2019 - 10:25
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/

DATAS DE REALIZACIÓN DO TERCEIRO EXERCICIO (EXAME MÉDICO): Días 18 e 19 de xullo de 2019.

RESULTADO DA REALIZACIÓN DO 2º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO PERSOAL DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRAINCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE MUGARDOS 2019 (ao abeiro do Convenio Interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mugardos para a participación na prevención e defensa contraincendios forestais durante o ano 2019, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020).

DATAS DE REALIZACIÓN DO TERCEIRO EXERCICIO (EXAME MÉDICO): Días 18 e 19 de xullo de 2019.

1501